[APTECH PHP 15 – PHP 13] Relationship one to many trong Laravel (tiếp theo)

Để đáp ứng yêu cầu của các bạn. Buổi học này chúng ta tiếp tục ôn luyện với Relationship One To Many của Laravel với cách thức thiết lập belongsTo, hasMany và cách in dữ liệu ra view.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Phân tích, thiết kế Database đáp ứng yêu cầu, sử dụng mối quan hệ Một – Nhiều (One To Many).
 2. Tìm hiểu rõ hơn về function thuộc về (belongsTo) và function có nhiều (hasMany).
 3. Học về cách Model sử dụng các function có tác dụng query dữ liệu.
 4. Học về cách in dữ liệu khi nằm trong Collection, Array, Collection trong Aray của Laravel.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Học về mối quan hệ Nhiều Nhiều (Many To Many).
 2. Học về cách nhúng CKEditor vào mã nguồn.
 3. Học về cách lấy dữ liệu từ mối quan hệ Many To Many.
 1. Hoàn thiện bài tập mối quan hệ Một – Nhiều với các tính năng như : Xem, Thêm, Sửa, Xóa.
 2. Đảm bảo rằng các chức năng hoạt động tốt với nhiều giả thiết như : Xóa post không ảnh hưởng tới category, xóa category thì các post bị xóa theo, …

Các bài đọc hiểu:

 1. Image Uploads with CKEditor, CKFinder and Laravel 5x https://viblo.asia/p/image-uploads-with-ckeditor-ckfinder-and-laravel-5x-Eb85oE02Z2G
 2. Ckeditor và Upload ảnh https://viblo.asia/p/ckeditor-va-upload-anh-MdZkAQwAkox
 3. Tìm hiểu các method hỗ trợ quan hệ nhiều nhiều (many-to-many) trong Laravel https://viblo.asia/p/phan-1-tim-hieu-cac-method-ho-tro-quan-he-nhieu-nhieu-many-to-many-trong-laravel-maGK7L4BZj2

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: