[APTECH PHP 16 – HTML 3] HTML layout, CSS Box Model & giới thiệu về Bootstrap 4

Trong buổi này chúng ta đã học được về HTML layout, CSS Box Model với Margin, Border và Padding. Giới thiệu về Bootstrap 4.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. HTML layout, bố cục HTML với các khối.
 2. CSS Box Model với : margin, border, padding.
 3. Bootstrap 4 với 12 cột, container > row > col : https://getbootstrap.com/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Bootstrap 4.
 2. Làm examples của Bootstrap 4 tại : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/
 1. Chuyển bài tập CV sang Bootstrap 4 với container, row, col.
 2. Chuyển bài tập Layout sang Bootstrap 4.
 3. Làm bài tập tại W3schools phần Bootstrap 4.

Các bài đọc hiểu:

 1. Bootstrap 4 cơ bản https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp
 2. Bootstrap là gì? Giới thiệu về bootstrap và học bootstrap, bootstrap tutorial https://kipalog.com/posts/Bootstrap-la-gi–Gioi-thieu-ve-bootstrap-va-hoc-bootstrap–bootstrap-tutorial
 3. Tìm hiểu Bootstrap 4 trong 5 phút https://dancongngheorg.wordpress.com/2018/03/20/tim-hieu-bootstrap-4-trong-5-phut/
 4. How the Bootstrap 4 Grid Works https://uxplanet.org/how-the-bootstrap-4-grid-works-a1b04703a3b7
 5. Tìm hiểu về Grid System trong Bootstrap https://viblo.asia/p/bai-2-tim-hieu-ve-grid-system-trong-bootstrap-MgNeWXjRkYx
 6. Tìm hiểu Grid Bootstrap trong 15 phút https://viblo.asia/p/tim-hieu-grid-bootstrap-trong-15-phut-rQOvPxOrvYj

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: