[APTECH PHP 16 – HTML 4] Bootstrap 4 và responsive

Thiết kế Website với bố cục, giao diện và responsive với Bootstrap 4. Giới thiệu về các mốc break-point và các class để thiết kế Website hiện đại.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Cơ bản về Bootstrap 4 (thẻ meta set viewport và mobile-first).
 2. Cơ bản về các class được sử trong Bootstrap 4.
 3. Cơ bản về break-point trong Bootstrap 4.
 4. Làm example : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/cover/
aptech-php-16-ss4
aptech-php-16-ss4

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Sửa bài example : 
  https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/cover/
 2. Học tiếp về Bootstrap Class, tìm hiểu về Flex và Card Component của Bootstrap 4.
 3. Thực hiện example : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/sign-in/
 4. Thực hiện example : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/album/
 1. Hoàn thiện example : 
  https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/cover/
 2. Thử hoàn thiện example : 
  https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/sign-in/

Các bài đọc hiểu:

 1. Tìm hiểu về Grid System trong Bootstrap https://viblo.asia/p/bai-2-tim-hieu-ve-grid-system-trong-bootstrap-MgNeWXjRkYx
 2. Tìm hiểu về BEM – Giới thiệu https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-bem-gioi-thieu-qzaGzNMzGyO
 3. Giới thiệu về Bootstrap Card Component https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-bootstrap-card-component-WAyK8VxolxX
 4. Hướng dẫn sử dụng tiện ích Bootstrap Flex https://o7planning.org/vi/12023/huong-dan-bootstrap-flex

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: