[APTECH PHP 15 – PHP 15] Blade Template, CKEditor và kết thúc môn PHP

Buổi học kết thúc chúng ta đã được học về Blade Template, CKEditor. Các bạn chuẩn bị cho ngày thi vào thứ 4, 28/11/2018.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Sử dụng CKEditor trong Laravel.
  2. Blade Template trong Laravel.

Các bạn sẽ thi vào ngày thứ 4, 28/11/2018, nội dung là CRUD users.

Các bạn học buổi Đồ Án đầu tiên vào thứ 6, 30/11/2018.

Sau tuần này, từ tuần sau trở đi, mọi buổi đồ án sẽ vào thứ 2 hàng tuần, 4 tiếng/buổi.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: