[APTECH PHP 16 – HTML 6] Card Component & bài tập Album của Bootstrap 4

Làm quen với Card Component của CSS Framework Bootstrap 4. Luyện tập với ví dụ Album của Bootstrap 4.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Học thêm một số class của Bootstrap 4 như : container-fluid, offset, list-unstyled, …
 2. Card Component của Bootstrap 4.
 3. Thực hiện bài tập Album : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/album/
aptech-php-16-html-6
aptech-php-16-html-6
 1. Hoàn thiện bài tập Album.
 2. Thực hiện bài tập Pricing : 
  https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/pricing/
 3. Thực hiện bài tập Checkout : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/checkout/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Học về Input : type, required, …
 2. Học về Badge của Bootstrap 4.
 3. Sửa bài tập Pricing : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/pricing/
 4. Sửa bài tập Checkout : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/checkout/
 5. Làm bài thực hành Blog : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/blog/

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: