[APTECH PHP 16 – HTML 5] Flex trong Bootstrap 4

Cách thiết lập, căn chỉnh Flex trong Bootstrap 4 thật dễ dàng với các class như d-flex, justify-content-x, align-items-x và bo tròn 4 góc với rounded.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Flex trong Bootstrap 4.
 2. Border trong Bootstrap 4.
 3. Làm bài example : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/sign-in/
aptech-php-16-html-5
aptech-php-16-html-5

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Học mới về Nav & NavBar trong Bootstrap 4
 2. Học mới về Card Component trong Bootstrap 4.
 3. Làm việc với example : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/album/
 4. Làm việc với example : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/pricing/
 1. Hoàn thiện bài example : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/sign-in/
 2. Nghiên cứu và làm trước bài : 
  https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/album/

Các bài đọc hiểu:

 1. Giới thiệu về Bootstrap Card Component https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-bootstrap-card-component-WAyK8VxolxX

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: