[APTECH PHP 16 – HTML 1] Giới thiệu, làm quen, phương pháp và cài đặt môi trường

Chào mừng các bạn đến với khóa học Aptech PHP 16. Đây là khóa học trọn bộ về HTML/CSS/JS làm việc ở Front-end và PHP/MySQL/PHP Laravel Framework làm việc ở back-end.

Thông tin chung cần đọc: 

https://namcoi.com/aptech-php-da-nang-thong-tin-chung-cho-tat-ca-cac-lop/

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Giới thiệu, làm quen và phương pháp học tập.
 2. Làm quen với môi trường làm việc, công cụ làm việc.
 3. Hướng dẫn cơ bản về Website.
 4. Làm quen với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML.
thong-tin-aptech
thong-tin-aptech
website-life-cycle
website-life-cycle

Tải tài liệu :

 1. https://github.com/namnh06/aptech-php-course
 1. Tạo 1 web page với các thông tin cá nhân cơ bản như tên, tuổi, giới tính, ngày sinh, quê quán, công việc, học vấn, …
 2. Tìm hiểu trước về Git, GitHub, CSS.

Trả lời các câu hỏi sau trong buổi học tiếp theo:

 1. HTML là viết tắt của từ gì?
 2. HTML dùng để làm gì?
 3. Nêu sự khác biệt giữa element và tag trong HTML? Cho ví dụ.
 4. Cú pháp của HTML có định dạng ra sao?
 5. Visual Studio Code là gì?
 6. Visual Studio Code dùng để làm gì?
 7. Git là gì? GitHub là gì?
 8. CSS là gì?
 9. Định dạng file của CSS (extension name) là gì?

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: