aptech-php-18-thong-bao

[APTECH PHP 18 – HTML 1] Giới thiệu về lập trình Website, phương pháp học lập trình, cài đặt môi trường làm việc và HTML cơ bản

Chào mừng các đến với môn học HTML/CSS/JavaScript, là một trong ba môn học của khóa học Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP và MySQL – Aptech PHP 18….

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – Đồ Án 2] Theo dõi dự án, tư vấn và hướng dẫn về thiết kế database

Lập trình website với đồ án do các nhóm lên ý tưởng và chuẩn bị. Tư vấn và hướng dẫn về việc thiết kế database. Mối quan hệ giữa các…

Xem Thêm »
Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP và MySQL

[APTECH PHP 17 – HTML 2] Command Line, HTML cơ bản, CSS cơ bản, công cụ lập trình và các công cụ hỗ trợ

Hướng dẫn học lập trình, cơ bản về command line, cơ bản về ngôn ngữ HTML, CSS và các công cụ học lập trình như Visual Studio và các extensions…

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – Đồ Án 1] Hướng dẫn thực hiện đồ án , các quy trình làm việc thực tế trong lĩnh vực thiết kế và lập trình Website

Thực hiện đồ án theo các quy trình làm việc phổ biến và đơn giản hiện nay như : Waterfall (mô hình thác nước), Agile – Scrum. Tiếp nhận ý…

Xem Thêm »
Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP và MySQL

[APTECH PHP 17 – HTML 1] Giới thiệu, làm quen, phương pháp học lập trình và cài đặt môi trường

Chào mừng các bạn đến với khóa học Aptech PHP 17. Đây là khóa học về HTML/CSS/JS làm việc ở Front-end và PHP/MySQL/PHP Laravel Framework làm việc ở back-end.

Xem Thêm »