[APTECH PHP 17 – HTML 9] JavaScript cơ bản

Học về JavaScript cơ bản. Làm quen với JavaScript, câu lệnh, cú pháp, sự kiện, function, …

aptech-php-da-nang-17-html-9
aptech-php-da-nang-17-html-9

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Làm quen với JavaScript.
 2. Câu lệnh và cú pháp của JavaScript.
 3. Hướng dẫn về function, câu lệnh điều kiện (if-else).
 4. Hướng dẫn về các sự kiện thực thi trên website.
 5. Làm ví dụ về thay đổi các thành phần HTML trên website.
 6. Làm ví dụ về thay đổi các thuộc tính CSS inline.

Bài tập về nhà :

 1. Làm bài tập thay đổi hình ảnh của thẻ image bằng 1 button.
 2. Xem lại về JavaScript.
 3. Xem trước về Table HTML, JavaScript vòng lặp, JavaScript cơ bản, …

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Table HTML.
 2. JavaScript cơ bản (tiếp theo).
 3. Vòng lặp JavaScript.
 4. Làm quen với jQuery.

Các bài đọc hiểu:

 1. JAVASCRIPT https://www.w3schools.com/js/default.asp
 2. Bắt Đầu với Javascript (P1) https://viblo.asia/p/bat-dau-voi-javascript-p1-XL6lAgnNKek
 3. JQUERY CĂN BẢN – LÀM QUEN VỚI JQUERY https://thachpham.com/web-development/javascript/huong-dan-jquery-can-ban.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: