[APTECH PHP 17 – HTML 13] Luyện tập JavaScript, jQuery, JSON, AJAX để xử lý HTML

Sử dụng kỹ thuật AJAX để lấy dữ liệu từ máy chủ dưới dạng JSON. Kết hợp với JavaScript thuần và jQuery để xử lý HTML, in dữ liệu ra màn hình.

aptech-php-da-nang-17-html-13
aptech-php-da-nang-17-html-13

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Sử dụng kỹ thuật AJAX để lấy dữ liệu từ API: https://namcoi.com/projects/users-crud-laravel/public/api/usershttps://namcoi.com/projects/news-website-laravel/public/api/posts dưới dạng JSON.
  2. Sử dụng JavaScript để in dữ liệu sau khi nhận về ra giao diện người dùng.
  3. Sử dụng jQuery để in dữ liệu sau khi nhận về ra giao diện người dùng.
  4. Áp dụng các class của CSS Framework Bootstrap 4 để làm giao diện người dùng đẹp hơn.

Bài tập về nhà :

  1. Hoàn thiện 2 bài tập lấy dữ liệu.
  2. Hoàn thiện chỉnh sửa CSS và thêm các class để làm cho giao diện người dùng đẹp hơn.
  3. Ôn lại về CSS Framework Bootstrap 4.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Hướng dẫn và chỉnh sửa bài tập về nhà.
  2. Ôn lại về CSS Framework Bootstrap 4.
  3. Thực hiện các giao diện người dùng sau : https://www.dropbox.com/s/nrkmqtow8a5dtet/namnh06.github.io_aptech-php-13-namnh_examination_md.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/5lu3wzmjbuvyesp/namnh06.github.io_aptech-php-13-namnh_examination.png?dl=0

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: