[APTECH PHP 17 – HTML 14] Ôn tập lập trình Website với HTML/CSS/JS

Thực hiện cắt giao diện HTML/CSS từ hình ảnh, sử dụng CSS Framework Bootstrap 4. Giới thiệu Owl Carousel để tạo ra nhiều tuỳ chỉnh hơn cho Carousel.

aptech-php-da-nang-17-html-14
aptech-php-da-nang-17-html-14

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Sửa bài tập về nhà sử dụng JSON, AJAX với card và posts.
  2. Thực hiện lập trình Website với giao diện : https://www.dropbox.com/s/nrkmqtow8a5dtet/namnh06.github.io_aptech-php-13-namnh_examination_md.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/5lu3wzmjbuvyesp/namnh06.github.io_aptech-php-13-namnh_examination.png?dl=0
  3. Giới thiệu về Owl Carousel để có nhiều tuỳ chỉnh hơn trong việc làm Carousel.

Bài tập về nhà :

  1. Hoàn thiện giao diện News Website: https://www.dropbox.com/s/vw5c91ywbds4qp3/0-news-index-767.png?dl=0, https://www.dropbox.com/s/puy1e40n821kdjz/1-news-index-767-jquery.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/zlywa13mmgjvh2g/2-news-index-1440.png?dl=0.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Tiếp tục ôn tập cắt giao diện với HTML/CSS/JS.
  2. Dặn dò trước buổi thi vào thứ 4, ngày 3/4/2019.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: