[APTECH PHP 17 – HTML 15] Tạo spinner chạy khi AJAX hoạt động và ôn tập Lập Trình Website với HTML/CSS/JS

Tạo spinner chạy khi AJAX hoạt động. Thực hiện lập trình website với HTML/CSS/JS. Ôn tập về CSS Framework Bootstrap 4. Chuẩn bị ôn tập trong buổi thi Lập Trình Website.

aptech-php-da-nang-17-html-15
aptech-php-da-nang-17-html-15

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Tạo Spinner khi AJAX hoạt động lấy dữ liệu từ máy chủ web (đã push trên github),
  2. Thực hiện cắt giao diện HTML/CSS/JavaScript: https://www.dropbox.com/s/vw5c91ywbds4qp3/0-news-index-767.png?dl=0, https://www.dropbox.com/s/puy1e40n821kdjz/1-news-index-767-jquery.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/zlywa13mmgjvh2g/2-news-index-1440.png?dl=0.

Bài tập về nhà :

  1. Hoàn thiện bài tập trên lớp.
  2. Thực hiện thiết kế và lập trình giao diện website sau : https://www.dropbox.com/s/thc5upef9ne5znq/0-landing-page-1366.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/qr89peqnaecgtjv/1-landing-page-767.png?dl=0

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Các bạn sẽ thi vào lúc 17h45, ngày thứ Tư, 03/04/2019.
  2. Thi thực hành thiết kế và lập trình website. Thời gian thi 60 phút.
  3. Cho phép sử dụng Internet và máy tính cá nhân.
  4. Thời gian học PHP Laravel & MySQL sẽ do giáo vụ thông báo.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: