[APTECH PHP 18 – HTML 1] Giới thiệu về lập trình Website, phương pháp học lập trình, cài đặt môi trường làm việc và HTML cơ bản

Chào mừng các đến với môn học HTML/CSS/JavaScript, là một trong ba môn học của khóa học Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP và MySQL – Aptech PHP 18. Làm quen, giới thiệu và khởi động tư duy về việc học lập trình website là những gì chúng ta đã được học trong buổi học này.

aptech-php-18-html-1-20190422
aptech-php-18-html-1-20190422

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 • Làm quen với phương pháp dạy và học Lập Trình Website.
 • Giới thiệu tổng quan về Website và cách thức làm việc của một Website.
 • Giới thiệu về các công cụ sử dụng trong lập trình Website.
 • Giới thiệu về HTML cơ bản: cú pháp, thành phần (element), thẻ (tag), các thẻ heading, thẻ paragraph.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 • Ôn lại về cách thức làm việc của một Website trên Internet.
 • Tiếp tục làm quen với các công cụ sử dụng trong lập trình Website.
 • Học HTML trong lập trình website (tiếp theo): thuộc tính (attribute), đường dẫn (link), hình ảnh (image), danh sách (list), phân chia bố cục website (div).
 • Học CSS trong lập trình website cơ bản: màu sắc (color), màu nền (background-color), cỡ chữ (font-size), phông chữ (font-family), cách thức hiển thị (display).

Một số câu hỏi sẽ hỏi trong buổi học tiếp theo :

 1. HTML là viết tắt của từ gì?
 2. HTML dùng để làm gì?
 3. Cú pháp của HTML có định dạng ra sao?
 4. Nêu sự khác biệt giữa element và tag trong HTML? Cho ví dụ.
 5. Visual Studio Code là gì?
 6. CSS là gì?
 7. Định dạng file của CSS (extension name) là gì?

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: