[APTECH PHP 18 – HTML 14] Ôn tập CSS Framework Bootstrap 4 (tiếp theo)

Lập trình giao diện theo mẫu thiết kế sẵn, sử dụng CSS Framework Bootstrap 4.

aptech-php-18-html-13-20190530
aptech-php-18-html-13-20190530

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Tiếp tục thực hiện giao diện theo mẫu có sẵn.
  • Ôn tập và chuẩn bị cho buổi thi kết thúc môn học HTML/CSS/JavaScript vào ngày thứ Hai, ngày 03/06/2019, từ lúc 17h45 – 19h. Lập trình giao diện theo mẫu có sẵn, sử dụng HTML, CSS (Bootstrap 4) và JavaScript (jQuery).
  • Dặn dò cho khóa học PHP vào thứ 4, ngày 05/06/2019 sẽ bắt đầu.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: