[APTECH PHP 18 – HTML 13] Ôn tập CSS Framework Bootstrap 4

Hướng dẫn thực hành thiết kế giao diện website với CSS Framework Bootstrap 4.

aptech-php-18-html-12-20190528
aptech-php-18-html-12-20190528

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Ôn lại về CSS Framework Bootstrap 4.
  • Thực hiện giao diện theo mẫu cho trước.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Tiếp tục thực hiện giao diện theo mẫu sử dụng CSS Framework Bootstrap 4.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: