[APTECH PHP 18 – HTML 4] HTML element spacing, CSS padding, border, margin và CSS Framework Bootstrap 4

Học về cách điều chỉnh khoảng cách giữa các thành phần HTML bằng CSS padding, border và margin. Làm quen với CSS Framework Boostrap 4.

aptech-php-18-html-4-20190503
aptech-php-18-html-4-20190503

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Điều chỉnh khoảng cách của các thành phần HTML bằng cách sử dụng padding, border và margin của CSS.
  • Làm quen với CSS Framework Bootstrap 4.
  • Học về một số class của Bootstrap 4 như: container, row, column, margin, padding, background-color, … và cách sử dụng.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: