[APTECH PHP 18 – HTML 3] CSS cơ bản, cách thức hiển thị và sắp xếp bố cục website

aptech-php-18-thong-bao

Làm quen với CSS cơ bản, cách thức hiển thị CSS với Flex box và việc sắp xếp bố cục trong website sử dụng các khối.

aptech-php-18-html-3-20190426
aptech-php-18-html-3-20190426

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Học mới về CSS, các kiến thức cơ bản như cú pháp (syntax), cách thức sử dụng (inline, internal, external).
  • Học về CSS property như : color, font-size, background-color, …
  • Học về HTML div, các khối bố cục.
  • Học về CSS property điều chỉnh bố cục : display flex, jutstify-content, và tác động của CSS cha con …

Bài tập về nhà :

  • Hoàn thiện bài tập viết sơ yếu lí lịch với bố cục đầy đủ, rõ ràng, chia làm 4 khối như đã hướng dẫn trong buổi học.
  • Hoàn thiện bài tập chia bố cục như bài theo link: https://namcoi.com/projects/html-demo/layout/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Tiếp tục làm việc với các thuộc tính của CSS.
  • Làm quen với việc chia kích thước màn hình.
  • Làm quen với CSS Framework Bootstrap 4.
  • Thực hiện một số ví dụ của Bootstrap 4.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: