[APTECH PHP 18 – HTML 3] CSS cơ bản, cách thức hiển thị và sắp xếp bố cục website

Làm quen với CSS cơ bản, cách thức hiển thị CSS với Flex box và việc sắp xếp bố cục trong website sử dụng các khối.

aptech-php-18-html-3-20190426
aptech-php-18-html-3-20190426

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Học mới về CSS, các kiến thức cơ bản như cú pháp (syntax), cách thức sử dụng (inline, internal, external).
  • Học về CSS property như : color, font-size, background-color, …
  • Học về HTML div, các khối bố cục.
  • Học về CSS property điều chỉnh bố cục : display flex, jutstify-content, và tác động của CSS cha con …

Bài tập về nhà :

  • Hoàn thiện bài tập viết sơ yếu lí lịch với bố cục đầy đủ, rõ ràng, chia làm 4 khối như đã hướng dẫn trong buổi học.
  • Hoàn thiện bài tập chia bố cục như bài theo link: https://namcoi.com/projects/html-demo/layout/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Tiếp tục làm việc với các thuộc tính của CSS.
  • Làm quen với việc chia kích thước màn hình.
  • Làm quen với CSS Framework Bootstrap 4.
  • Thực hiện một số ví dụ của Bootstrap 4.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: