[APTECH PHP 18 – HTML 5] Thực hành lập trình website với CSS Framework Bootstrap 4

Thực hiện các ví dụ từ trang web https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/, học thêm về CSS property và cách thức Bootstrap định nghĩa class.

aptech-php-18-html-5-20190506
aptech-php-18-html-5-20190506

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 • Ôn lại về Bootstrap 4.
 • Học về các property mới của CSS.
 • Thực hành bài tập Sign-In và Checkout.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 • Học về CSS Media Query (Responsive).
 • Học về cách thức và phần mềm để thiết kế một giao diện website.
 • Tìm hiểu về Bootstrap 4 Card Component.
 • Sử dụng Bootstrap 4 để lập trình website trên nhiều màn hình khác nhau.

Các bài đọc hiểu:

 1. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
 2. Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng? https://viblo.asia/p/mockups-wireframes-prototype-khi-nao-va-tai-sao-nen-su-dung-bxjeZYloGJZ
 3. 20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer http://genk.vn/20-cong-cu-dung-prototype-va-wireframe-mien-phi-cho-web-designer-20161205164023226.chn
 4. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
 5. Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website https://freetuts.net/su-dung-media-css-tao-responsive-cho-website-660.html
 6. Bootstrap Cards Component https://getbootstrap.com/docs/4.3/components/card/

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: