[APTECH PHP 18 – HTML 7] BEM, SCSS & Carousel Component trong CSS Framework Bootstrap 4

Học về cú pháp BEM, chương trình tiền xử lý SCSS và thực hiện ví dụ Carousel, sử dụng Carousel Component trong CSS Framework Bootstrap 4.

aptech-php-18-html-7-20190514
aptech-php-18-html-7-20190514

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

Bài tập về nhà :

  • Chỉnh sửa tất cả các bài tập viết thêm CSS theo cú pháp BEM & sử dụng SCSS.
  • Hoàn thiện bài tập Carousel: https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/carousel/
  • Thực hiện bài tập vẽ WireFrame cho 2 giao diện điện thoại và máy tính.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Thực hiện giao diện đã thiết kế theo WireFrame.
  • JavaScript cơ bản.
  • JavaScript DOM.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: