[APTECH PHP 18 – PHP 1] Giới thiệu về môn học lập trình ứng dụng Website với PHP – Laravel Framework và MySQL

Giới thiệu về môn học lập trình ứng dụng Website với PHP – Laravel Framework và MySQL. Giải thích về cách thức hoạt động của một website, môi trường làm việc, cú pháp PHP cơ bản.

aptech-php-18-php-1-20190601-1
aptech-php-18-php-1-20190601-1

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 • Giới thiệu về môn học Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP – Laravel Framework và MySQL.
 • Giari thích về cách thức hoạt động của một website.
 • Môi trường làm việc trong Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP – Laravel Framework và MySQL.
 • Cú pháp PHP cơ bản.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 • PHP conditions If else.
 • Vòng lặp trong PHP.
 • Cách xử lý dữ liệu trong Array và in dữ liệu người dùng ra giao diện HTML.

Các bài đọc hiểu:

 1. Hướng nghiệp trong ngành công nghệ thông tin https://viblo.asia/p/huong-nghiep-trong-nganh-cong-nghe-thong-tin-Qpmle9kVlrd
 2. cẩm nang cho người bắt đầu học lập trình web trong năm 2018 https://viblo.asia/p/cam-nang-cho-nguoi-bat-dau-hoc-lap-trinh-web-trong-nam-2018-WAyK8kG95xX
 3. Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack https://viblo.asia/p/phan-biet-giua-front-end-back-end-va-full-stack-WAyK8RGnlxX
 4. Tìm hiểu thế giới web từ con số 0 (Part I)- Web server https://viblo.asia/p/tim-hieu-the-gioi-web-tu-con-so-0-part-i-web-server-EyORkbEEGqB
 5. Web server là gì https://techmaster.vn/posts/34420/web-server-la-gi
 6. LAMP là gì? https://toidicode.com/lamp-la-gi-177.html
 7. Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 16.04 https://kipalog.com/posts/Huong-dan-cai-dat-LAMP-tren-Ubuntu-16-04

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: