[APTECH PHP 18 – PHP 4] Sử dụng PHP để làm việc với dữ liệu trong MySQL

Kết nối giữa PHP và MySQL. Thực thi các câu lệnh MySQL bằng cách sử dụng PHP. Đăng ký, đăng nhập với PHP và MySQL.

aptech-php-18-php-4-20190619
aptech-php-18-php-4-20190619

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Cách thức kết nối giữa PHP và MySQL.
  • Thực hiện câu lệnh SQL thông qua PHP.
  • Thực hiện đăng ký, đăng nhập với PHP và MySQL.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Cơ bản về OOP.
  • Cơ bản về MVC.
  • Giới thiệu về PHP Laravel Framework 5.6.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: