[APTECH PHP 18 – PHP 5] Lập Trình Hướng Đối Tượng – OOP thông qua ví dụ, mô hình Model – View – Controller, Composer & Laravel cơ bản

Học về Lập Trình Hướng Đối Tượng – OOP thông qua ví dụ. Tìm hiểu về mô hình Model – View – Controller. Cài đặt Composer và Laravel cơ bản.

aptech-php-18-php-5-1-20190621
aptech-php-18-php-5-1-20190621

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Lập Trình Hướng Đối Tượng – OOP thông qua ví dụ.
  • Mô Hình Model – View – Controller – MVC cơ bản.
  • Làm quen với OOP & MVC trong Laravel.
  • Giới thiệu về Composer & PHP Laravel Framework 5.6.
  • Hướng dẫn cài đặt PHP Laravel Framework 5.6 thông qua Composer.
  • Giới thiệu về Router trong PHP Laravel Framework 5.6.

Bài tập về nhà :

aptech-php-18-php-5-2-20190621
aptech-php-18-php-5-2-20190621

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Ôn lại về cấu trúc và cách thức hoạt động của mô hình MVC trong Laravel 5.6.
  • Nhắc lại về Router trong Laravel.
  • Làm quen với Controller & Model trong Laravel.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: