aptech php 15 thông báo

[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 5] Deploy Website & kết thúc khoá học

Chúc mừng các bạn đã kết thúc bước khởi đầu cho tương lai đầy tươi đẹp của các bạn. Hãy tiếp tục cố gắng, giữ vững tinh thần, trau dồi…

Xem Thêm »
aptech php 15 thông báo

[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 4] Giải đáp về giao diện & back-end

Chỉnh sửa giao diện cho từng nhóm. Kiểm tra back-end cho từng nhóm. Tiếp tục kiểm tra giao diện. Tiếp tục làm việc với back-end. Hỗ trợ deploy lên các…

Xem Thêm »
aptech php 15 thông báo

[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 3] Giải đáp về thiết kế database

Hỗ trợ thêm về quy trình làm việc. Hỗ trợ về Git trong làm việc nhóm. Phân tích và thiết kế database. Show từng tính năng đã hoàn thiện. Kiểm…

Xem Thêm »
aptech php 15 thông báo

[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 2] Kiểm tra ý tưởng, mockup và front-end

Những vấn đề cần tháo gỡ sau buổi này là tập trung làm lại Mockup, thiết kế giao diện hiện đại bắt mắt hơn, chú ý khoảng trống trong thiết…

Xem Thêm »
aptech php 15 thông báo

[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 1] Quy trình làm đồ án và đăng ký nhóm, thông tin đồ án

Kick-off buổi học đồ án bằng quy trình phát triển phần mềm thác nước (waterfall) và cách thức thực hiện đồ án PHP cho lớp Aptech PHP 15 Quy trình…

Xem Thêm »