[HTML – Buổi 13] Cắt giao diện responsive từ file hình ảnh với HTML và Bootstrap 4

Buổi học thứ 13 – Aptech PHP 15 :

  1.  Cắt giao diện responsive với 2 break points từ 0 – 767 pixels và từ 768 pixels trở lên.
  2.  Sử dụng các HTML, CSS và Bootstrap 4.
  3.  Sử dụng jQuery để can thiệp vào các hiệu ứng và các button.

Giao diện cần làm như sau :

Giao diện điện thoại 0 – 767 pixels

 

 

Giao Diện Điện Thoại Với Nút Bấm Menu jQuery
Giao Diện Máy Tính

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: