[APTECH PHP 16 – PHP 1] Giới thiệu về tổng quan về lập trình Website, XAMPP & PHP

Vì có rất nhiều bạn mới vào nên lớp được giới thiệu lại tổng quan về lập trình Website, Front-end, Back-end, Database, luồng chạy của 1 Website và các kỹ thuật, ngôn ngữ sử dụng để lập trình Website hiện nay. Giới thiệu về phần mềm XAMPP & ngôn ngữ PHP.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Giới thiệu tổng quan về Website.
 2. Giới thiệu về Front-end, Back-end, Database và cách một Website hoạt động.
 3. Phần mềm XAMPP với : Apache, MySQL và PHP. Thư mục gốc nằm ở C:/xampp/htdocs
aptech-php-16-php-1
aptech-php-16-php-1

Bài tập về nhà :

 1. Truy cập và tải về Repository : https://github.com/namnh06/aptech-php-course, trong thư mục php, phần 1-php-basic có các bài tập trong file .php, các bạn tham khảo và làm theo hướng dẫn.
 2. Đọc trước PHP và làm thử ví dụ tại: https://www.w3schools.com/php/default.asp và https://www.w3schools.com/php/php_examples.asp
 3. Xem lại: https://namcoi.com/aptech-php-da-nang-thong-tin-chung-cho-tat-ca-cac-lop/ và https://namcoi.com/cai-dat-xampp-php-7-0-tren-windows-10/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Làm quen với cú pháp (syntax) cơ bản của PHP cũng như một số thành phần như : biến (variable), câu lệnh điều kiện (if -conditions), vòng lặp (for -loops), function, …
 2. Thực hiện một số bài tập đơn giản in dữ liệu ra màn hình dựa trên vòng lặp, mảng (array), chuỗi (string), …
 3. PHP Form và các xử lý đăng nhập.
 4. Một số function built-in nâng cao của PHP.

Một số câu hỏi sẽ hỏi trong buổi học tiếp theo :

 1. Vẽ đường đi của một request (Webserver, folder/file).
 2. XAMPP là gì? Từng chữ cái đại diện cho gì?
 3. File PHP có phần mở rộng (extension name) là gì?
 4. Cú pháp của PHP như thế nào?
 5. PHP có thể viết trong file .html không? Và ngược lại thì sao?
 6. Biến (variable), kiểu dữ liệu (data types), toán tử (operators), câu lệnh điều kiện (if-else), vòng lặp (loops) là gì? Bạn biết gì về nó ?
 7. Form HTML là gì?
 8. Function Built-in là gì?

Các bài đọc hiểu:

 1. Hướng nghiệp trong ngành công nghệ thông tin https://viblo.asia/p/huong-nghiep-trong-nganh-cong-nghe-thong-tin-Qpmle9kVlrd
 2. cẩm nang cho người bắt đầu học lập trình web trong năm 2018 https://viblo.asia/p/cam-nang-cho-nguoi-bat-dau-hoc-lap-trinh-web-trong-nam-2018-WAyK8kG95xX
 3. Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack https://viblo.asia/p/phan-biet-giua-front-end-back-end-va-full-stack-WAyK8RGnlxX
 4. Tìm hiểu thế giới web từ con số 0 (Part I)- Web server https://viblo.asia/p/tim-hieu-the-gioi-web-tu-con-so-0-part-i-web-server-EyORkbEEGqB
 5. Web server là gì https://techmaster.vn/posts/34420/web-server-la-gi
 6. LAMP là gì? https://toidicode.com/lamp-la-gi-177.html
 7. Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 16.04 https://kipalog.com/posts/Huong-dan-cai-dat-LAMP-tren-Ubuntu-16-04

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: