[APTECH PHP 16 – PHP 11] Hoàn thiện đầy đủ Laravel MVC, CRUD, Migration, Seeder, Faker PHP Library

aptech-php-16-php-11
aptech-php-16-php-11

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Nhắc lại về Migration.
 2. Nhắc lại về Seeder.
 3. Nhắc lại về cách sử dụng Model trong Laravel 5.5.
 4. Hướng dẫn cách sử dụng Faker PHP Library.
 5. Bài Laravel CRUD hoàn thiện tại : https://github.com/namnh06/laravel-crud

Bài tập về nhà :

 1. Nghỉ ngơi, ăn tết thật vui vẻ và hạnh phúc.
 2. Hoàn thiện bài CRUD bao gồm cả bootstrap form.
 3. Thực hiện Authentication của Laravel : https://laravel.com/docs/5.5/authentication
 4. Thực hiện tích hợp CK Editor vào trong Laravel 5.5 View.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Thực hiện Authentication của Laravel 5.5.
 2. Thực hiện tích hợp CK Editor vào trong Laravel 5.5 View.

Các bài đọc hiểu:

 1. Tìm hiểu về Authentication trong Laravel https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-authentication-trong-laravel-Ljy5VoG3Kra
 2. Authentication Trong Laravel https://toidicode.com/authentication-trong-laravel-47.html
 3. Image Uploads with CKEditor, CKFinder and Laravel 5x https://viblo.asia/p/image-uploads-with-ckeditor-ckfinder-and-laravel-5x-Eb85oE02Z2G
 4. Ckeditor và Upload ảnh https://viblo.asia/p/ckeditor-va-upload-anh-MdZkAQwAkox

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: