[APTECH PHP 16 – PHP 10] Hướng dẫn Migration và Seeder trong Laravel 5.5

Giải đáp và hoàn thiện bài tập CRUD. Học mới về Migration và Seeder.

aptech-php-16-php-10
aptech-php-16-php-10

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Giải đáp thắc mắc và hoàn thiện bài tập CRUD trong Laravel 5.5.
 2. Hướng dẫn về Migration trong Laravel 5.5.
 3. Hướng dẫn về Seeder trong Laravel 5.5.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện bài tập CRUD, bao gồm cả Bootstrap, tương tự như : https://namcoi.com/projects/laravel-crud/users
 2. Sử dụng Migration để tạo bảng, chỉnh sửa bảng, …
 3. Sử dụng Seeder để thêm dữ liệu vào các bảng.
 4. Xem trước về Model và xem trước về Faker Library.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Ôn lại Migration.
 2. Ôn lại Seeder.
 3. Học mới về Model.
 4. Học mới về Seeder sử dụng Faker.

Các bài đọc hiểu:

 1. Xem lại các bài đọc hiểu của buổi trước.

Thông báo :

Lịch nghỉ tết của lớp chúng ta như sau :

 1. Bắt đầu nghỉ từ Chủ Nhật, ngày 27/01/2019 – buổi học cuối cùng vào thứ 7, ngày 26/01/2019.
 2. Bắt đầu học trở lại từ thứ Tư, ngày 13/02/2019 – buổi học đầu tiên vào thứ 5, ngày 14/02/2019.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: