[APTECH PHP 16 – PHP 14] Hướng dẫn thực hiện Blog Website với PHP Framework Laravel 5.5

Sử dụng Laravel cùng với CKEditor + CKFinder để xử lý viết bài. Lưu dữ liệu với mối quan hệ một – nhiều, nhiều – nhiều của Laravel.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Hoàn thiện CKEditor + CKFinder tích hợp trong ứng dụng Web sử dụng PHP Framework Laravel 5.5.
  2. Làm quen với Relationships trong Laravel, một – nhiều ( one to many ) và nhiều nhiều ( many to many).
  3. Lưu dữ liệu và lấy dữ liệu ra sử dụng Model.
  4. Sử dụng Accessor và Mutator trong Model của Laravel.

Bài tập về nhà :

  1. Hoàn thiện tất cả các bài tập trong những buổi học qua.
  2. Chuẩn bị trước bài tập CRUD cho buổi ôn tập, buổi 15 – buổi cuối của môn học PHP.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Ôn lại CRUD và chuẩn bị cho buổi thi môn PHP.
  2. Dặn dò cho buổi thi vào thứ 7, ngày 23/02/2019.
  3. Chuẩn bị cho buổi học đồ án – sẽ có thông báo lịch sau.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: