[APTECH PHP 16 – PHP 6] OOP thông qua ví dụ, MVC & Laravel cơ bản

Học về OOP thông qua các ví dụ thực tế và cơ bản . Làm quen với Laravel 5.5 và mô hình MVC.

aptech-php-16-php-6
aptech-php-16-php-6

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. 4 tính chất của OOP.
 2. Ví dụ thực tế & cơ bản về OOP.
 3. Mô hình MVC.
 4. Cài đặt Composer.
 5. Laravel cơ bản và cài đặt.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thành bài tập về OOP trong Aptech-Php-Course.
 2. Cài đặt Composer.
 3. Cài đặt Laravel thông qua Composer.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Laravel cơ bản.
 2. Làm việc với Router.
 3. Làm việc với Controller.

Các bài đọc hiểu:

 1. Tìm hiểu Laravel từ số 0 (P2) – View https://viblo.asia/p/tim-hieu-laravel-tu-so-0-p2-XQZGxojovwA
 2. Cơ bản về Routing trong Laravel https://viblo.asia/p/co-ban-ve-routing-trong-laravel-qzakzLoOGyO
 3. Laravel Routing – Toàn tập về định tuyến trong Laravel https://chungnguyen.xyz/posts/laravel-routing-toan-tap-ve-dinh-tuyen-trong-laravel
 4. View Trong Laravel https://toidicode.com/view-trong-laravel-6.html
 5. Laravel Tiếng Việt https://giaphiep.com/docs/5.5/installation

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: