[APTECH PHP 17 – HTML 1] Giới thiệu, làm quen, phương pháp học lập trình và cài đặt môi trường

Chào mừng các bạn đến với khóa học Aptech PHP 17. Đây là khóa học về HTML/CSS/JS làm việc ở Front-end và PHP/MySQL/PHP Laravel Framework làm việc ở back-end.

Thông tin chung : 

https://namcoi.com/aptech-php-da-nang-thong-tin-chung-cho-tat-ca-cac-lop/

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Giới thiệu, làm quen và phương pháp học tập.
 2. Làm quen với môi trường làm việc, công cụ làm việc.
 3. Hướng dẫn cơ bản về Website.
 4. Giới thiệu về cách thức hoạt động của Website.
 5. Giới thiệu về con đường lập trình Website, hướng phát triển sự nghiệp.
 6. Làm quen với Git và GitHub.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Ôn lại về cách thức hoạt động của Website.
 2. Hướng dẫn lại về Git và GitHub.
 3. HTML cơ bản.
 4. CSS cơ bản.

Trả lời các câu hỏi sau trong buổi học tiếp theo:

 1. HTML là viết tắt của từ gì?
 2. HTML dùng để làm gì?
 3. Cú pháp của HTML có định dạng ra sao?
 4. Nêu sự khác biệt giữa element và tag trong HTML? Cho ví dụ.
 5. Visual Studio Code là gì?
 6. CSS là gì?
 7. Định dạng file của CSS (extension name) là gì?

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: