[APTECH PHP 18 – HTML 11] Ôn tập JavaScript, AJAX, Single Page Application

Ôn tập JavaScript, học cách thức sử dụng AJAX và tìm hiểu về khái niệm Single Page Application

aptech-php-18-html-11-20190523
aptech-php-18-html-11-20190523

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Ôn tập JavaScript, nhắc lại về các từ khóa trong JavaScript.
  • Làm quen với AJAX và cách thức tạo một trang web SPA.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Làm việc với AJAX và in dữ liệu từ API.
  • Học về CSS Background nâng cao.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: