[APTECH PHP 18 – HTML 12] JavaScript AJAX, API, jQuery Library & CSS Background nâng cao

Sử dụng JavaScript và kỹ thuật AJAX để lấy dữ liệu từ API. Sử dụng thư viện jQuery khiến tác vụ làm việc bằng JavaScript trở nên nhanh hơn. Học mới về CSS Background nâng cao.

aptech-php-18-html-12-20190525
aptech-php-18-html-12-20190525

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Ôn lại JavaScript với AJAX để lấy dữ liệu từ API và in ra màn hình.
  • Sử dụng JavaScript Library jQuery để thực hiện công việc.
  • Học về CSS Background Image.

Bài tập về nhà :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Ôn lại về CSS Bootstrap 4.
  • Thực hiện giao diện theo mẫu có sẵn.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: