Hướng dẫn deploy Website sử dụng Laravel 5.5 với MySQL sử dụng DB4Free Database và Heroku (P3)

Tiếp nối 2 phần trước, chúng ta đã thiết lập thành công 1 hosting miễn phí trên Heroku. Công việc còn lại là trỏ từ Website Application của bạn đến MySQL Database DB4Free để có thể làm việc với dữ liệu.

laravel-heroku-mysql-db4free
Deploy Website Laravel 5.5 lên Heroku và MySQL lên DB4Free

Bước 11: Truy cập vào https://db4free.net/ và đăng ký tài khoản. Lưu ý rằng bạn phải kích hoạt tài khoản trong email đã đăng ký. Đọc kỹ các điều khoản và ràng buộc của db4free.

Bước 12: Trỏ file .env trong dự án Laravel của bạn tới DB4Free hoặc chỉnh sửa file config/database.php như sau :

'mysql' => [
      'driver' => 'mysql',
      'host' => env('DB_HOST', 'db4free.net'),
      'port' => env('DB_PORT', '3306'),
      'database' => env('DB_DATABASE', 'your_database_name from_db4free'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'your_db4free_   username'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', 'your_db4free_password'),
      'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
      'charset' => 'utf8mb4',
      'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
      'prefix' => '',
      'strict' => true,
      'engine' => null,
    ],

Một số trường ở trên sử dụng file .env để sử dụng như env(‘DB_DATABASE’,’your_database_name’), tức là nếu trong file .env có biến DB_DATABASE thì sẽ sử dụng thiết lập đó, còn không thì sẽ sử dụng thiết lập ở đối sối thứ 2 là your_database_name.

Trong trường hợp, bạn thiết lập thông số database trong file .env, vì file .env bị ignore bởi file .gitignore, nên bạn phải xoá dòng .env trong file này. Bạn có thể tuỳ chọn 1 trong 2 cách trên.

Bước 13: Thực thi câu lệnh sau để push lại lên Heroku :

git add config/database.php
git commit -m "update database"
git push heroku master --app namcoiblog

Bước 14: Để có thể thực thi câu lệnh thực hiện Migrate trong Laravel, bạn có thể thực thi trên localhost hoặc truy cập vào command line của Heroku bằng câu lệnh sau :

heroku run bash 

Bạn đã truy cập vào bash shell của Heroku và có thể thực thi các câu lệnh như migrate, seed, …

Hãy cẩn thận với các dependencies của Laravel. Hãy để lại comment nếu bạn gặp bất cứ lỗi vặt nào, mình sẽ reply và hướng dẫn cụ thể hơn.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: